Välkommen att köpa bussbiljett till och från Sweden Rock 2023

Nobina-biljetten är en helt unik bussbiljett för festivalbussarna till och från Sweden Rock 2023. Det är en digital biljett som du köper med hjälp av din mobila enhet. Grundläggande krav för att kunna köpa Nobina-biljetten är följande:

  • Din mobila enhet måste kunna ta emot sms.
  • Din mobila enhet måste kunna skicka och ta emot datatrafik (4G).
  • Din mobila enhet måste ha en fungerande skärm som kan visa en sk. QR-kod.

Welcome to buy your bus ticket to and from Sweden Rock 2023

The Nobina ticket is a unique bus ticket to be used on the festival buses to and from Sweden Rock 2023. It is a digital ticket you buy using your mobile device. To buy the Nobina ticket your device needs to meet the following technical requirements:

  • Your mobile device must be able to receive sms.
  • Your mobile device must be able to send and receive data traffic (4G).
  • Your mobile device must have an appropriate screen able to show a so-called QR code.